Na nowym, wśród obcych 2

„Na nowym, wśród obcych 2″ to wystawa nawiązująca do wystawy z rok 2016. Tym razem jednak powojenna historia miasta została ukazana w szerszym kontekście całych Ziem Zachodnich. Dzięki pamiątkom, zdjęciom i multimediom wystawa zajmująca dwa piętra muzeum przybliża sytuację miasta w przełomowym momencie jego historii oraz losy ludzi ? nowych mieszkańców, którzy z ziem odebranych…

Trójnogi pies i inne legendy łużyckie

Od zawsze człowiek nazywa rzeczy. Nadaje imiona członkom rodziny, określa krajobrazy, zapamiętuje wydarzenia. Tworzy pamięć ? niezbędny element świadomości. Doskonałym nośnikiem tych treści od początku były baśnie i legendy. Za ich pomocą przekazywano nowym pokoleniom prawdy i mądrości. Tłumaczono codzienność. Oswajano okolicę tworząc topografie opatrzoną odległymi w czasie wydarzeniami, emocjami, dobrą, lub złą energią. Ziemia…

Zgorzelec ? Elbląg. Historie równoległe

Wystawa ukazująca rozwój miast bogacących się na handlu. Za przykład posłużyły tu dzieje Elbląga i Zgorzelca ? miast znacznie się od siebie różniących, których rozwój wykazywał jednak bardzo wiele cech wspólnych.

Na nowym, wśród obcych

Wystawa „Na nowym, wstód obcych: w Muzeum Łużyckim ukazała proces kształtowania się Małej Ojczyzny Polaków przybyłych tuż po wojnie na teren powiatu zgorzeleckiego. Jakie troski towarzyszyły im w życiu codziennym? Czy znaleźli upragniony spokój? Czy udało się im przywiązać do nowego miejsca zamieszkania, tak jak do dawnego, z którego zostali wygnani?

Dulag 1939

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, 26 sierpnia 1939 r. w Göritz zainstalowano komendanturę obozu jenieckiego. Stammlager für Kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere, w skrócie Stalag. Otrzymał on numerację VIIIa. Cyfra oznaczała podrzędność wobec 8 Okregu Wojskowego we Wrocławiu, literkę dodawano w kolejności powstawania obozów.

Zaginiona dzielnica

Przedmieście Nyskie to najstarsza część dzisiejszego Zgorzelca i jedno z kilku przedmieść znaczącego górnołużyckiego ośrodka – Görlitz. Podczas gdy centrum miasta od początku rozwijało się na zachodnim brzegu Nysy Łużyckiej, Przedmieście Nyskie stanowiło jego część wysuniętą na wschodni brzeg. Początki przedmieścia są związane z przeprawą przez Nysę i sięgają czasów średniowiecza. W tym miejscu rzekę przecinał szlak handlowy Via Regia, a bród, z którego korzystały kupieckie wozy, znajdował się nieco powyżej dzisiejszej ulicy Wrocławskiej.