Projekt ?Wissenschaft als Abenteur / Nauka jako przygoda?

Projekt edukacyjny dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Partnerzy:

  • Muzeum Łużyc Zachodnich (Museum der Westalausitz) w Kamenz ? Partner Wiodący,
  • Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu,
  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Celem projektu ?Nauka jako przygoda? jest poszerzenie oferty muzeów dla szkół podstawowych, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w obszarze wsparcia, oraz transgraniczna wymiana doświadczeń i propozycji edukacyjnych. Narzędziem do uzyskania tych celów stały się przygotowane w ramach projektu interdyscyplinarne programy dla dzieci w wieku 7-14 lat, bazujące na zbiorach muzealnych, mające stanowić uzupełnienie zajęć lekcyjnych. Wspomniane programy z założenia mają korespondować z nauczanymi w szkołach podstawowych przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka, chemia, fizyka, przyroda, geografia, itd.

W Muzeum Łużyckim stworzono 2 pozaszkolne programy edukacyjne (każdy dla dwóch grup wiekowych ? uczniów z klas 1.-4. i klas 5.-8.):

  1. Pracownia garncarska z XIV w.;
  2. Pracownia archeologiczna w terenie.

W pierwszym przypadku uczestnicy zapoznają się z metodami wytwarzania ceramiki naczyniowej w późnym średniowieczu, a także zasadami postępowania z ceramicznymi zabytkami w muzeum. Próbują własnoręcznie wykonać przedmiot lub naczynie z gliny. W drugim prezentowane są metody stosowane przez archeologów w terenie podczas badań wykopaliskowych.

Niezwykle wartościowa okazała się możliwość wymiany doświadczeń, a także wyjazdy z uczniami do muzeów w Kamenz i Bolesławcu, gdzie brali oni udział w programach edukacyjnych wypracowanych przez Partnerów.
Koniec realizacji projektu ?Nauka jako przygoda? wypada w połowie 2021 r., jednak wypracowane programy edukacyjne pozostaną w stałej ofercie muzeum.