Projekt „Wissenschaft als Abenteur / Nauka jako przygoda”

Projekt edukacyjny dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Partnerzy:

  • Muzeum Łużyc Zachodnich (Museum der Westalausitz) w Kamenz – Partner Wiodący,
  • Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu,
  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Celem projektu „Nauka jako przygoda” jest poszerzenie oferty muzeów dla szkół podstawowych, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w obszarze wsparcia, oraz transgraniczna wymiana doświadczeń i propozycji edukacyjnych. Narzędziem do uzyskania tych celów stały się przygotowane w ramach projektu interdyscyplinarne programy dla dzieci w wieku 7-14 lat, bazujące na zbiorach muzealnych, mające stanowić uzupełnienie zajęć lekcyjnych. Wspomniane programy z założenia mają korespondować z nauczanymi w szkołach podstawowych przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka, chemia, fizyka, przyroda, geografia, itd.

W Muzeum Łużyckim stworzono 2 pozaszkolne programy edukacyjne (każdy dla dwóch grup wiekowych – uczniów z klas 1.-4. i klas 5.-8.):

  1. Pracownia garncarska z XIV w.;
  2. Pracownia archeologiczna w terenie.

W pierwszym przypadku uczestnicy zapoznają się z metodami wytwarzania ceramiki naczyniowej w późnym średniowieczu, a także zasadami postępowania z ceramicznymi zabytkami w muzeum. Próbują własnoręcznie wykonać przedmiot lub naczynie z gliny. W drugim prezentowane są metody stosowane przez archeologów w terenie podczas badań wykopaliskowych.

Niezwykle wartościowa okazała się możliwość wymiany doświadczeń, a także wyjazdy z uczniami do muzeów w Kamenz i Bolesławcu, gdzie brali oni udział w programach edukacyjnych wypracowanych przez Partnerów.
Koniec realizacji projektu „Nauka jako przygoda” wypada w połowie 2021 r., jednak wypracowane programy edukacyjne pozostaną w stałej ofercie muzeum.

Warsztaty garncarskie
Aktualności | Projket

Warsztaty garncarskie

“Warsztat garncarski z XIV wieku” to kolejny z pozaszkolnych programów edukacyjnych realizowanych w ramach kończącego się projektu “Nauka jako przygoda”.  Uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z metodami wytwarzania ceramiki naczyniowej w późnym średniowieczu, a także z zasadami postępowania z ceramicznymi zabytkami w muzeum.  Podczas warsztatów młodzi adepci rzemiosła garncarskiego mogli własnoręcznie oraz z wykorzystaniem…

Spotkanie on-line podsumowujące projekt „Nauka jako przygoda”
Aktualności | Projket

Spotkanie on-line podsumowujące projekt „Nauka jako przygoda”

Szanowni Państwo,  zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu on-line podsumowującym nasz udział w projekcie edukacyjnym „Nauka jako przygoda”.  Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami i wrażeniami, a także zachęcić do skorzystania w przyszłości z oferty edukacyjnej wypracowanej w trakcie trwania projektu.   Spotkanie rozpocznie się na platformie zoom w środę 23. czerwca o godzinie 14.00. …

Warsztaty archeologiczne w terenie
Projket

Warsztaty archeologiczne w terenie

Czterdziestu uczniów zgorzeleckich szkół podstawowych uczestniczyło w piątkowych warsztatach archeologicznych w terenie.   Podczas zajęć uczniowie sprawdzali w jaki sposób pracują archeolodzy podczas wykopalisk. Głównym celem warsztatów jest zapoznanie młodych odkrywców z metodami eksploracji oraz dokumentowania znalezisk, ze szczególnym naciskiem na dokładność i precyzję prowadzonych badań.  Oprócz działań na stanowisku archeologicznym uczniowie mogli spróbować swoich sił pracując z…

Wycieczka do Muzeum Ceramiki
Aktualności | Projket

Wycieczka do Muzeum Ceramiki

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 8 do 13 lat do wzięcia udziału w wycieczce dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek) do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W planie mamy nie tylko zwiedzanie muzeum, ale przede wszystkim ciekawe warsztaty: „Mydło i pachnidło” – warsztaty związane z działaniem dawnej apteki, ziołolecznictwem; wyrób ozdobnych…

Wycieczka do Muzeum Ceramiki
Aktualności | Projket

Wycieczka do Muzeum Ceramiki

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 8 do 13 lat do wzięcia udziału w wycieczce dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek) do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W planie mamy nie tylko zwiedzanie muzeum, ale przede wszystkim ciekawe warsztaty: „Mydło i pachnidło” – warsztaty związane z działaniem dawnej apteki, ziołolecznictwem; wyrób ozdobnych…

Projekt Nauka jako przygoda
Aktualności | Projket

Wycieczka do Muzeum Łużyc Zachodnich

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 8 do 13 lat do wzięcia udziału w wycieczce dnia 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) do Muzeum Łużyc Zachodnich (Museum der Westlausitz) w Kamenz. W planie mamy nie tylko zwiedzanie muzeum, ale przede wszystkim ciekawe warsztaty o archeologii: wyrób biżuterii jak w młodszej epoce kamienia…