Zespół Muzeum

Dyrektor Muzeum Łużyckiego – Piotr Arcimowicz

tel. +48 75 648 24 24

e-mail: muzeumluzyckie@zgorzelec.eu


Archeolog – Małgorzata Zysnarska

tel. +48 75 648 24 24

e-mail: muzeumluzyckie@zgorzelec.eu