Stalag VIII A

Ta strona zawiera informacje o polskich jeńcach Stalagu VIIIA. Baza powstała na podstawie listów przewozowych (przechowywanych w Centralnym Muzeum Jańców Wojennych w Łambinowicach), zawiera 1678 pozycji i obejmuje takie informacje jak imię i nazwisko, miejsce urodzenia, jednostka wojskowa oraz miejsce wzięcia do niewoli. Zachowane listy obejmują tylko niewielki procent polskich jeńców, którzy przewinęli się przez Stalag VIIIA na początku jego istnienia.

Jeńcy Stalagu VIIIA