Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON INTERNETOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MUZEUM ŁUŻYCKIE W ZGORZELCU 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? ?RODO? informujemy, że: 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Administrator danych 

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej: 
www.muzeumluzyckie.pl 
jest Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, tel. +48 75 648 24 24; adres poczty elektronicznej dedykowany ws. przetwarzania danych osobowych: muzeumluzyckie@zgorzelec.eu. 

1.2 Definicje 

Termin ?RODO? oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Termin ?Muzeum? odnosi się do administratora danych, czyli Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, ul. Daszyńskiego 15, 59-900 Zgorzelec. 

1.3 Ogólne zasady ochrony danych 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
Dane osobowe podawane w formularzu składania zapytania są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
Korzystając ze stron internetowych Muzeum każdy użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności. 

2. Rodzaje gromadzonych danych 

Gromadzone dane przesyłane są do Muzeum na dwa sposoby: 
? otrzymujemy dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzach kontaktowych, 
? dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z danego serwisu, czyli tak zwane pliki ?cookies?. 

2.1 Dane przekazywane dobrowolnie 

Jeżeli zdecydujesz się na zadanie pytania w formularzu ?Kontakt?, musisz podać następujące dane niezbędne do dalszego procedowania Twojej wiadomości: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skierowanie do nas wiadomości. 
Podane przez Ciebie dane przy wypełnianiu formularza ?Kontakt? będziemy przetwarzać w celu: 
(a) świadczenia usług w zakresie udzielenia odpowiedzi ? wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub w celu 
(b) przeciwdziałania zagrożeniom dla poprawności działania stron internetowych administrowanych przez Muzeum oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami ? wówczas podstawę prawną stanowi uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2.2 Pliki ?cookies? 

Strona internetowe Muzeum realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Muzeum. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
Na stronach Muzeum używane są: 
? cookies wskazujące wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
? cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai), 
? cookies sesyjne są używane podczas logowania użytkownika do panelu strony, 
? cookies utworzone w momencie zmiany rozmiaru czcionki (jeśli strony internetowe posiadają włączoną tę funkcjonalność). 
Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy stron internetowych Muzeum mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, ale brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla zastosowanych plików cookies. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić, korzystanie ze stron internetowych Muzeum. 
Dodatkowo na stronach Muzeum gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. 

2.3 Logi serwera 

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP. 
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. 
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

3 Udostępnianie danych innym podmiotom 

W związku z realizacją usług w ramach obsługi stron internetowych administrowanych przez Muzeum, Twoje dane osobowe będą ujawniane naszym dostawcom usług, w tym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, obsługę serwerów i poczty elektronicznej. Danę będą również udostępniane właściwym organom państwowym, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa. 

4 Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5 Okres przetwarzania danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

6 Profilowanie 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania. 

7 Prawa użytkownika 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa: 
? prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, 
? prawo do żądania usunięcia danych, 
? prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
? prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 
? prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
? prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8 Zastrzeżenie 

Dokładamy starań, aby chronić strony internetowe Muzeum przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na tej podstronie.