Historia Muzeum

Po blisko sześćdziesięciu latach, w 2001 roku, dolnośląskie środowiska naukowe i muzealne ponownie podjęły temat powołania w Zgorzelcu muzeum. Zauważono wówczas potrzebę stworzenia instytucji naukowej, która poprzez swoją działalność wpływałaby na rozwój wiedzy, zainteresowanie regionem oraz pobudzenie świadomości lokalnej społeczeństwa zgorzeleckiego. Działanie takie wpisywało się w klimat polityki budowania Europy Regionów, której założenia zostały przyjęte przez Unię Europejską.

Inicjatorem całego projektu stało się zgorzeleckie stowarzyszenie ?Euroopera? ? znane w środowisku lokalnym z działań na rzecz rozwoju kulturalnego miasta i regionu. Bardzo poważny wpływ na kierunek i jakość prac miał ówczesny dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Stanisław Firszt.

Od początku działania na rzecz powstania Muzeum Łużyckiego uzyskały poparcie władz samorządowych. W czerwcu 2003 roku przekazano budynek przy ulicy I. Daszyńskiego 15 na siedzibę placówki. W szerokiej dyskusji ustalono wstępną koncepcję merytoryczną oraz obszary zainteresowania muzeum. Miało ono funkcjonować jako muzeum regionalne, nastawione na badanie i dokumentowanie dziejów, kultury i życia codziennego mieszkańców Polskich Górnych Łużyc, a w szczególności Zgorzelca.

Zrujnowana kamienica przy ulicy Ignacego Daszyńskiego wymagała gruntownego remontu. Zadanie to ujęto w szerokim planie rewitalizacji Przedmieścia Nyskiego. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym remont ukończono w 2007 roku. Niedługo później Muzeum Łużyckie rozpoczęło swoją działalność.

Kalendarium Muzeum Łużyckiego

2003
– Przekazanie budynku
– Powstanie Muzeum ŁużyckiegoPrzekazanie przez władze samorządowe obiektu na rzecz nowopowstającej placówki.
2003-2007
– Remont budynku
– RemontRozpoczęcie prac remontowych w kamienicy przekazanej przez Miasto Zgorzelec na rzecz Muzeum, które zakończono w 2007 roku otwarciem placówki
2008
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Zgorzelecki PRL?
 • Wystawa czasowa ?Zaginiona dzielnica?
2009
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Wędrówka idei?
 • Wystawa czasowa ?DULAG?
2011
Wystawy czasowe
Otwarcie wystawy stałej, badania, powódź

 • 19 marca 2010 uruchomiono wystawę stałą prezentującą wnętrze chaty łużyckiej z okresu XVIII i XIX wieku. Odtworzono ścianę domu o konstrukcji przysłupowej (materiały pochodzą z resztek chaty w Skrzydlicach), zaś wnętrze wyposażono w meble oraz przedmioty codziennego użytku.
 • Badania archeologiczne na cmentarzysku z wczesnej epoki żelaza w Zgorzelcu (stan. 44)
 • Wystawa czasowa i projekt ?Á la Jacquard?
 • Powódź, zalanie budynku muzeum
  wydobycie i przewiezienie do muzeum saskiego i pruskiego słupa granicznego z dna opróżnionego w trakcie powodzi zbiornika zaporowego ?Niedów? na Witce
2011
Wystawy czasowe, badania

 • Wystawa czasowa ?Świat instrumentów grających?
 • Wystawa czasowa ?Na nowym wśród obcych?
 • Badania archeologiczne średniowiecznej pracowni garncarskiej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
2012
Wystawa czasowa

 • Wystawa czasowa ?Zgorzelec-Elbląg. Historie równolegle?
2013
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Urbex?
 • Wystawa czasowa ?Ziemia zgorzelecka i okolice. Pogranicze śląsko-łużyckie na mapach Muzeum Łużyckiego?
 • Wystawa czasowa ?Skarb z Głogowa?
2014
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Homo Faber, czyli narzędzia dawniej i dziś?
 • Wystawa czasowa ?Panopticum?
2015
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Wycinanki żydowskie?
  badania archeologiczne przy ul. Nowomiejskiej w Zgorzelcu
 • Wystawa czasowa ?Malarstwo Edwarda Szuttera?
 • Wystawa czasowa ?Kamionka bolesławiecka dawniej i dziś?
 • Wystawa czasowa ?Wyspa władców?
2016
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Pasjans z samych serc?
 • Wystawa czasowa ?Nauki dawne i niedawne?
 • Wystawa czasowa ?Wikingowie. Truso ? legenda Bałtyku?
2017
Wystawy czasowe

 • Wystawa czasowa ?Trójnogi pies i inne legendy łużyckie?
 • Wystawa czasowa ?Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii?
2018
Wystawy czasowe, projekt

 • Wystawa czasowa ?Na nowy wśród obcych 2?
 • Wystawa czasowa ?Zgorzelec- historia miasta?
 • Rozpoczęcie realizacji projektu ?Nauka jako przygoda?
2020
Wystawy czasowe i początek pandemi

 • Wystawa czasowa ?Goci. Znad Bałtyku do Rzymu?
 • Pandemia Covid-19