Na nowym, wśród obcych 2

Na nowym, wśród obcych 2″ to wystawa nawiązująca do wystawy z rok 2016. Tym razem jednak powojenna historia miasta została ukazana w szerszym kontekście całych Ziem Zachodnich.

Dzięki pamiątkom, zdjęciom i multimediom wystawa zajmująca dwa piętra muzeum przybliża sytuację miasta w przełomowym momencie jego historii oraz losy ludzi ? nowych mieszkańców, którzy z ziem odebranych Polsce w ramach powojennych traktatów, transportami przybywali na obce tereny przy nowej zachodniej granicy kraju oraz mieszkańców niemieckich, którzy z utraconych terenów musieli odejść, ustępując miejsca nowym gospodarzom.