Na nowym, wśród obcych 2

„Na nowym, wśród obcych 2″ to wystawa nawiązująca do wystawy z rok 2016. Tym razem jednak powojenna historia miasta została ukazana w szerszym kontekście całych Ziem Zachodnich. Dzięki pamiątkom, zdjęciom i multimediom wystawa zajmująca dwa piętra muzeum przybliża sytuację miasta w przełomowym momencie jego historii oraz losy ludzi ? nowych mieszkańców, którzy z ziem odebranych…

Panopticum

?Panoptica? ? gabinety osobliwości, tworzone niegdyś przez kolekcjonerów i pasjonatów, przybierały dowolne oblicze w zależności od upodobań i pasji swojego autora. Moda na tworzenie różnego rodzaju kolekcji pojawiła się najwcześniej w gronie władców i arystokratów, mogących sobie pozwolić na zbytkowne zamówienia i kosztowne zakupy, a pragnących jednocześnie ukazać swoje szerokie horyzonty i podkreślić prestiż

Ziemia zgorzelecka i okolice.

Potrzeba odwzorowania otaczającego świata na płaszczyźnie pojawiła się wraz z narodzinami społeczeństw zorganizowanych. Narastająca chęć pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania dobrem najważniejszym, jakim jest ziemia, zrodziła problem dokumentacji. Coraz większe połacie ziemi oddane we władanie królów, faraonów i cesarzy były coraz trudniejsze do opanowania. Te czynniki, jak również chęć poznania i opisania świata, czy ułatwienia dalekich…

Zgorzelec ? Elbląg. Historie równoległe

Wystawa ukazująca rozwój miast bogacących się na handlu. Za przykład posłużyły tu dzieje Elbląga i Zgorzelca ? miast znacznie się od siebie różniących, których rozwój wykazywał jednak bardzo wiele cech wspólnych.

Na nowym, wśród obcych

Wystawa „Na nowym, wstód obcych: w Muzeum Łużyckim ukazała proces kształtowania się Małej Ojczyzny Polaków przybyłych tuż po wojnie na teren powiatu zgorzeleckiego. Jakie troski towarzyszyły im w życiu codziennym? Czy znaleźli upragniony spokój? Czy udało się im przywiązać do nowego miejsca zamieszkania, tak jak do dawnego, z którego zostali wygnani?

Á LA JACQUARD

Już od stuleci używano włókien naturalnych pochodzenia roślinnego, takich jak len oraz zwierzęcą wełnę do wytwarzania ubiorów. W wyniku przeplatania się dwóch systemów nici, osnowy i wątku, powstaje tkana materia. Tym samym tkactwo stanowi jedną z najstarszych technik wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych