Nauki dawne i niedawne

Nauka matematyki, fizyki czy astronomii nie musi być mozolnym przebijaniem się przez gąszcz coraz mniej zrozumiałych wzorów, czy wkuwaniem sto pięćdziesiątego trzeciego twierdzenia, prawa lub definicji. Może być to zabawa, przez którą można lepiej poznać prawa rządzące światem. Samodzielne wykonanie eksperymentu fizycznego albo próba posłużenia się kopią starego przyrządu matematycznego lub astronomicznego na interaktywnych stanowiskach umożliwia osiągnięcie tego celu.

Oczywiście nie sposób na niewielkiej przestrzeni pokazać całej fizyki czy astronomii, dlatego organizatorzy wystawy zdecydowali się wybrać tylko kilka zagadnień. Ekspozycja została podzielona na bloki tematyczne: W świecie fal, Między bitem i abakie., Zmierzyć czas.? Zwiedzający w przypadku tej wystawy nie są obserwatorami, a raczej jej aktywnymi uczestnikami.

Instytucja użyczająca eksponatów i koncepcja wystawy:

– Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dodaj komentarz