Warsztaty garncarskie

?Warsztat garncarski z XIV wieku? to kolejny z pozaszkolnych programów edukacyjnych realizowanych w ramach kończącego się projektu ?Nauka jako przygoda?

Uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z metodami wytwarzania ceramiki naczyniowej w późnym średniowieczu, a także z zasadami postępowania z ceramicznymi zabytkami w muzeum. 

Podczas warsztatów młodzi adepci rzemiosła garncarskiego mogli własnoręcznie oraz z wykorzystaniem koła garncarskiego wykonać naczynia z gliny, które następnie ozdabiali wedle własnego pomysłu lub stosując motywy znane w średniowieczu. 

Celem projektu ?Nauka jako przygoda? jest poszerzenie oferty muzeów dla szkół podstawowych, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w obszarze wsparcia, oraz transgraniczna wymiana doświadczeń i propozycji edukacyjnych.