Spotkanie on-line podsumowujące projekt „Nauka jako przygoda”

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu on-line podsumowującym nasz udział w projekcie edukacyjnym „Nauka jako przygoda”.  Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami i wrażeniami, a także zachęcić do skorzystania w przyszłości z oferty edukacyjnej wypracowanej w trakcie trwania projektu.  

Spotkanie rozpocznie się na platformie zoom w środę 23. czerwca o godzinie 14.00. 

Link do spotkania (kliknij tutaj)

Celem projektu ?Nauka jako przygoda? jest poszerzenie oferty muzeów dla szkół podstawowych, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za edukację w obszarze wsparcia, oraz transgraniczna wymiana doświadczeń i propozycji edukacyjnych. Narzędziem do uzyskania tych celów stały się przygotowane w ramach projektu interdyscyplinarne programy dla dzieci w wieku 7-14 lat, bazujące na zbiorach muzealnych, mające stanowić uzupełnienie zajęć lekcyjnych. Wspomniane programy z założenia mają korespondować z nauczanymi w szkołach podstawowych przedmiotami ścisłymi, takimi jak matematyka, chemia, fizyka, przyroda, geografia, itdL