Goci. Znad Bałtyku do Rzymu

Wystawa ta przygotowana została wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, a eksponaty udostępniły także Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy koło Zielonej Góry. Goci to lud pochodzenia skandynawskiego, który w V wieku n.e. przyczynił się do upadku Imperium Rzymskiego w Europie. Zanim jednak odegrali tak ważną rolę u schyłku okresu antycznego, przeszli  bardzo daleką drogę – zarówno w sensie dosłownym, jak i kulturowym. Wystawa w Muzeum Łużyckim przedstawia dzieje Gotów w pierwszych wiekach naszej ery, kiedy to zasiedlili oni południowe wybrzeża Morza Bałtyckiego, gdzie szybko wzbogacili się na handlu bursztynem. Z czasem część z nich ruszyła na południowy wschód. Trwająca kilka pokoleń wielka wędrówka zaprowadziła ich nad Morze Czarne i nad środkowy Dunaj. Główną oś wystawy stanowią skomplikowane relacje Gotów z potęgą ówczesnego świata – Cesarstwem Rzymskim, oraz ich niezwykle charakterystyczna kultura materialna, po której dziś odnajdujemy głównie zestawy kobiecej biżuterii z brązu, srebra i złota.

                Eksponaty prezentowane na wystawie to zarówno wytwory rzymskiego rzemiosła, jak również niepowtarzalne przykłady gockiego jubilerstwa.

                Wystawa „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” otwarta będzie dla indywidualnych zwiedzających od poniedziałku, 11 maja. O terminie, w jakim wystawa udostępniona zostanie także dla grup zorganizowanych poinformujemy w późniejszym terminie.