Regulamin konkursu Łużycecraft

Regulamin ogólny

 1. Każdy jest uprawniony do udziału w pod warunkiem przestrzegania regulaminu. Uprawnienie to dotyczy zarówno uczestnictwa z wykorzystaniem gry, jak i profilu inicjatywy na serwisach Facebook oraz Youtube.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego wychowania, netykiety oraz norm społecznych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do nakładania sankcji na osoby, które naruszają porządek w tym również za działania nie przewidziane wprost w regulaminie.
 4. Regulamin jest wiążący dla wszystkich uczestników zaś powoływanie się na jego nieznajomość nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zawartych w nim reguł.

Regulamin gry

 1. Adres serwera: zgorzelec.csrv.pl
 2. Zakazanie jest ubliżanie innym uczestnikom oraz stosowanie obelżywego słownictwa.
 3. Zakazane są praktyki prowadzące do utrudniania przetwarzania danych przez Administrację, w tym wysyłanie odbiorcom niechcianych wiadomości (tzw. spamming) ciągłe wysyłanie tego samego lub podobnego komunikatu (tzw. flooding) oraz reklamowanie innych serwerów i stron internetowych.
 4. Zakazane jest podejmowanie działań mających na celu złośliwe szkodzenie innym uczestnikom (tzw. griefowanie), kradzież awatarów innych uczestników czy też zasobów należących do awatarów lub kontrolujących ich graczy.
 5. Zakazane jest korzystanie z rozwiązań mających na celu ominięcie rozwiązań technicznych zastosowanych w grze (tzw. cheatowanie) oraz dokonywanie modyfikacji na serwerze gry. OptiFine oraz mody dające dostęp do minimapy są natomiast dozwolone oraz zalecane.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie błędów w grze, jej zabezpieczeniach oraz uprawnieniach (tzw. Bugów). Administracja przewiduje nagrody za zgłaszanie powyższych usterek.
 7. Zakazane jest podszywanie się pod członka Administracji oraz powoływania się na znajomości z Administracją.
 8. Zakazane jest grożenie innym graczom oraz nękanie ich w jakikolwiek inny sposób.
 9. Zakazane jest nagminne zgłaszanie do Administracji próśb w błahych sprawach, a w szczególności próśb o teleportację do innych graczy lub miejsc na mapie.
 10. Zakazane jest propagowanie faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych. Elementy łamiące powyższy zakaz oraz z innych względów uznane za niecenzuralne będą usuwane przez Administrację

Formularz rejestracyjny

Ważne ! Jeśli jesteś niepełnoletni, musisz wysłać do nas wypełnioną i podpisany zgodę rodziców.
Formularz zgody do pobrania.
Po wypełnieniu zdjęcie, skan proszę wysłać na adres: minecraft@muzeumluzyckie.pl .


Potwierdź(required)